บริษัท ไดอะเรซิบอน ( ไทยแลนด์ ) จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา

เลขที่ 1/1 หมู่ 5 ต.คานหาม อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ประเภทงาน : สถานที่เอกชน
เริ่มก่อสร้างเมื่อ :
เสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อ :