บริษัท มหาฤกษ์ ดำรงพัฒนา จำกัด

เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2539 โดยกลุ่มบุคคลากร วิศวกร สถาปนิก มัณฑากร ซึ่งมีประสบการณ์ มากกว่า 25 ปี งานของเราเริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษา คิด วางแผน ออกแบบ จนถึงงานก่อสร้าง ตกแต่งภายใน งานระบบ งานภูมิสถาปัตยกรรม

บริษัทให้บริการออกแบบสถาปัตยกรรมภายนอกและภายในครบวงจร บริหารงานก่อสร้าง-ตกแต่งภายใน ในรูปแบบวิธีคิดและวิธีการบริหารจัดการในรูปแบบที่ทันสมัย ให้อาคารมีความสวยงามเหมาะสม โดยสถาปนิกและมัฑณนากรมืออาชีพที่มีประสบการกว่า 25 ปีเน้นในงานออกแบบที่พร้อมที่จะสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าด้วยความคุ้มค่า ด้านความงามและการแก้ปัญหาของอาคารในระยะยาวตามประโยชน์ใช้สอยด้วยงบประมาณที่ลูกค้าทุกคนพึงพอใจ