ช่องทางติดต่อ

ที่อยู่ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน

บริษัท มหาฤกษ์ ดำรงพัฒนา จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105539069667
199/58 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

ที่อยู่จัดส่งเอกสาร/ติดต่อ

บริษัท มหาฤกษ์ ดำรงพัฒนา จำกัด
199/58 ซอยสุขสถาพร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย
แขวงสามแสนนอก เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

Email

mdp19958@gmail.com

โทรศัพท์

02 693 2598

แฟกซ์

02 693 0800