บริษัท โอเรียนตัลสยาม (1978) จำกัด

เลขที่ 9 อาคาร โอเอสซี ถนนกิ่งแก้ว ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทงาน : โรงงานอุตสาหกรรม
สัญญางาน : 107,000,000 บาท