โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

เลขที่ 16 ซอย อาคารสงเคราะห์ 7 แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : สถานที่ราชการ
เริ่มก่อสร้างเมื่อ :
เสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อ :