โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ

เลขที่ 16 ซอย อาคารสงเคราะห์ 7 แขวง ทุ่งวัดดอน เขต สาทร กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : สถานศึกษา
สัญญางาน : 19,935,000 บาท