โรงเรียนบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

เลขที่ 211 หมู่ 1 ถนน บึงกาฬ-พังโคน ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

ประเภทงาน : สถานที่ราชการ
เริ่มก่อสร้างเมื่อ :
เสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อ :