โรงพยาบาลสิชล (จ.นครศรีธรรมราช) อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น OPD

อาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น OPD โรงพยาบาลสิชล 189 หมู่ที่ 5 ถ. ศุภโยคพัฒนา ตำบล สิชล อำเภอ สิชล นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน : โรงพยาบาล
สัญญางาน : 47,980,000 บาท