โรงพยาบาลสิชล (จ.นครศรีธรรมราช) อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น

อาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น โรงพยาบาลสิชล 189 หมู่ที่ 5 ถ. ศุภโยคพัฒนา ตำบล สิชล อำเภอ สิชล นครศรีธรรมราช

ประเภทงาน : โรงพยาบาล
สัญญางาน : 69,450,000 บาท