โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารโภชนาการ 4 ชั้น

เลขที่ 237 ซอย พิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน : สถานที่ราชการ
เริ่มก่อสร้างเมื่อ :
เสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อ :