โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารโภชนาการ 4 ชั้น

เลขที่ 237 ซอย พิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน : อาคารโภชนาการ
สัญญางาน : 32,410,000 บาท