โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ อาคารพักอาศัย 7 ชั้น 96 ห้อง

เลขที่ 237 ซอย พิทักษ์ชาติ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน : อาคารพักอาศัย
สัญญางาน : 64,400,000 บาท