โรงพยาบาลตำรวจ พระราม 2

เลขที่ 66/8 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 28 (วัดสีสุก) แยก 5 จอมทอง กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : โรงพยาบาล