โรงพยาบาลตำรวจ พระราม 2

เลขที่ 66/8 ซ.พระรามที่ 2 ซอย 28 (วัดสีสุก) แยก 5 จอมทอง กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : สถานที่ราชการ
เริ่มก่อสร้างเมื่อ :
เสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อ :