โรงพยาบาลตรัง โรงครัวโรงอาหาร จ.ตรัง

โรงครัว โรงอาหาร เลขที่ 69 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัด ตรัง

ประเภทงาน : โรงครัว
สัญญางาน : 18,480,000 บาท