โรงพยาบาลตรัง จ.ตรัง

เลขที่ 69 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัด ตรัง

ประเภทงาน : สถานที่ราชการ
เริ่มก่อสร้างเมื่อ :
เสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อ :