โครงการหมู่บ้านศิตา พระราม 2

ซอยเทียนทะเล 10 ถนนบางขุนเทียนชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ

จำนวน: 38 หลัง
ประเภทงาน : โครงการหมู่บ้าน
สัญญางาน: 185,190,000 บาท