อพาร์ทเม้นท์ 8 ชั้น 2 หลัง หัวหิน

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประเภทงาน : สถานที่เอกชน
เริ่มก่อสร้างเมื่อ :
เสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อ :