องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตจันทบุรี

อาคารสำานักงาน อาคารที่พักพนักงาน และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ 8/2 ถนนเลียบเนิน ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี

ประเภทงาน : อาคารสำานักงาน, อาคารชุดพักอาศัย
สัญญางาน : 30,789,000 บาท