สำนักงานประมงอำเภอเมืองสมุทรปราการ

อาคารพักอาศัยศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เลขที่ 666/1 หมู่ 6 ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประเภทงาน : สถานที่ราชการ
สัญญางาน : 33,840,000 บาท