สำนักงานกรมธนารักษ์ พื้นที่ปทุมธานี

อาคารสำนักงานธนารักษ์ คสล.3ชั้น ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประเภทงาน : สถานที่ราชการ
สัญญางาน : 16,400,000 บาท