สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี

เลขที่ 84 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประเภทงาน : สถานที่ราชการ