สำนักงานขนส่งจังหวัดปทุมธานี

เลขที่ 84 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ประเภทงาน : สถานที่ราชการ
เริ่มก่อสร้างเมื่อ :
เสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อ :