สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์) อาคารหอพักนักศึกษา

อาคารหอพักนักศึกษา 17/1 หมู่6 ตำบลโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ประเภทงาน : อาคารพักอาศัย
สัญญางาน : 47,526,000 บาท