วิทยาลัยเทคนิคพัทยา (ชลบุรี) อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงแรม 5 ชั้น

อาคารเรียนและปฏิบัติการโรงแรม 5 ชั้น 15/17 ถ. สุขุมวิท อำเภอบางละมุง ชลบุรี

ประเภทงาน : สถานศึกษา
สัญญางาน : 34,767,700 บาท