วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ.สงขลา

ศูนย์ศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำาทะเลสาบสงขลา เลขที่ 57/7 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

ประเภทงาน : ศูนย์ศึกษาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำา
สัญญางาน : 69,868,000 บาท