มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (สามพร้าว) อาคารอเนกประสงค์

อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ต.สามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ประเภทงาน : อาคารอเนกประสงค์
สัญญางาน : 36,388,111.78 บาท