กรมการขนส่งทางบก (สำานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ)

อาคารที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 32 หน่วย สำนักงานขนส่ง ตำบล บางปูใหม่ เมือง สมุทรปราการ

ประเภทงาน : อาคารพักอาศัย
สัญญางาน : 37,154,000 บาท