โครงการ ซีณิธเพลส สุขุมวิท 42

เลขที่ สุขุมวิท 42 ถนน สุขุมวิท แขวง พระโขนง เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร คอนโดมิเนียม 9 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ตึก

ประเภทงาน : สถานที่เอกชน
เริ่มก่อสร้างเมื่อ :
เสร็จสิ้นการก่อสร้างเมื่อ :