บริษัท ธนกรอินเตอร์ซัพพลาย จำกัด

โรงงานชั้นเดียว รามอินทรา 109 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

ประเภทงาน : โรงงานอุตสาหกรรม
สัญญางาน : 10,500,000 บาท